Indexering alimentatie 2017

Vanaf 1 januari gelden de geïndexeerde bedragen voor de kinder- en partneralimentatie. Het indexeringspercentage voor 2017 is vastgesteld op 2,1%. Dit betekent dat alle kinder- en partneralimentatie per 1 januari met dit percentage wordt verhoogd.

De aanpassing moet door de alimentatieplichtige vanaf deze datum worden doorgevoerd. Het percentage waarmee de alimentatie dient te worden verhoogd wordt door de overheid vastgesteld en is gebaseerd op het loonindexcijfer.

Stel dat de alimentatie in 2016 € 200,00 bedroeg dan is dit bedrag in 2017 € 200,00 x 1,021 ofwel € 204,20. Alimentatie wordt in de regel altijd bij vooruitbetaling betaald. Dat betekend dus dat eind december/begin januari het nieuwe alimentatiebedrag in gaat.

De verjaringstermijn voor de indexatie van alimentatie is vijf jaren. Met andere woorden, wanneer er de afgelopen jaren niet is geïndexeerd kan dit tot vijf jaren terug worden geclaimd.