Wanneer jullie samen jullie kind opvoeden en verzorgen maar niet meer samen onder één dak wonen, kan er sprake zijn van co-ouderschap. In de praktijk betekent dit vaak dat jullie kind meerdere dagen per week bij elk van zijn/haar ouders woont.

Co-ouderschap heeft financiële consequenties (zorgkorting) maar ook allerlei praktische consequenties. Het is belangrijk de voor- en nadelen van co-ouderschap goed te bespreken en pas dan een beslissing hierover te nemen. Net zoals bij het Ouderschapsplan moet ook co-ouderschap praktisch uitvoerbaar zijn. De rechter zal hier kritisch naar kijken.

Wat is co-ouderschap nu eigenlijk? Bij co-ouderschap verdelen jullie de zorg- en opvoedtaken van jullie kind(eren). Het is geen wettelijke term en heeft niets te maken met het ouderlijk gezag. Ook wanneer jullie gescheiden zijn blijven jullie beiden vaak het gezag over jullie kind(eren) houden. Co-ouderschap is een afspraak die jullie samen maken om de dagelijkse zorg en opvoeding van jullie kind(eren) zoveel mogelijk te verdelen. De kinderen verblijven één of meerdere dagen per week bij elke ouder. Vaak blijkt in de praktijk de invulling van het co-ouderschap problemen te geven, bijvoorbeeld omdat de werkgever hier niet aan mee kan werken.

Co-ouderschap kan een zogenaamde zorgkorting opleveren, waardoor er minder kinderalimentatie verschuldigd is. Of er kinderalimentatie verschuldigd is staat los van het eventuele co-ouderschap. Aan de andere kant brengt co-ouderschap mogelijk ook extra kosten met zich mee. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld extra oppaskosten. Soms wordt de lagere alimentatie als belangrijkste uitgangspunt gezien om voor co-ouderschap te kiezen, terwijl dit juist niet de voornaamste reden mag zijn.

Tijdens onze bemiddelingsgesprekken zal ik veel aandacht besteden aan de opvoeding en verzorging van jullie kinderen. Daarbij zal het onderwerp co-ouderschap zeker besproken worden. Ik informeer jullie graag over de (on)mogelijkheden en helpen jullie bij het maken van de juiste keuze. Overigens is het zeker niet zo dat een gemaakte keuze niet herzien kan worden. Wanneer jullie dit onderling afstemmen kunnen tussentijds nieuwe afspraken worden gemaakt. Ook daarvoor kun je weer bij mij terecht.