In het onderstaande stappenplan krijg je een beeld van mijn werkwijze bij een scheiding. De  exacte werkwijze verschilt natuurlijk per situatie. Ik bespreek met jullie welke vervolgstap we samen zetten om jullie scheiding tot een goed einde te brengen. Aan de hand van het onderstaande schema stel ik voor jullie een passend plan op. Tijdens de procedure kunnen we dit natuurlijk bijstellen, indien dit nodig mocht blijken. Niet iedere stap staat voor één gesprek. Soms kunnen we meerdere stappen tegelijk afwikkelen of vragen bepaalde onderdelen meer tijd.

Stappenplan

Ieder advies/begeleiding begint met een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek. Indien jullie besluiten van mijn diensten gebruik te willen maken volgt de opdrachtbevestiging en ga ik aan de slag. De eerste afspraak staat in het teken van de inventarisatie. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, breng ik jullie (financiële) situatie in kaart. Terwijl ik een begin maak met de verdeling van jullie vermogen, vullen jullie alvast het werkblad in voor het ouderschapsplan. Zodra we de verdeling van jullie bezittingen en schulden hebben afgerond, gaan we aan de slag met de andere financiële zaken. Daarbij kun je denken aan alimentatie, toeslagen en een bruto/nettoberekening voor jullie inkomen ná de scheiding. Als alles duidelijk is en de afspraken zijn gemaakt, wordt het concept convenant door mij uitgewerkt en met jullie besproken.

Zijn alle afspraken in het convenant duidelijk en overeenkomstig met jullie wensen en ideeën, dan kunnen jullie het definitieve convenant ondertekenen. Deze wordt, samen met alle andere benodigde stukken, door de advocaat bij de rechtbank ingediend. Na enkele weken ontvangen jullie de beschikking van de rechter en kunnen jullie de akte van berusting tekenen. Kort daarna wordt de scheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en zijn jullie formeel gescheiden.

Het eindgesprek betekent niet altijd het einde van mijn dienstverlening. De verdeling van jullie pensioenen, belastingaangifte, enzovoorts moeten nog worden verzorgd. Natuurlijk hoort dat ook bij mijn taken. Ook in de periode na jullie scheiding kun je bij mij terecht voor je vragen.