Wanneer jullie gaan scheiden moet er veel geregeld worden. Er moeten afspraken worden gemaakt over het verdelen van jullie bezittingen en eventuele schulden, het huis, jullie pensioenen, enzovoorts. Al deze afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Dit convenant maakt deel uit van het verzoek tot echtscheiding dat door de advocaat bij de rechtbank wordt ingediend.

Een echtscheidingsconvenant opstellen is een belangrijke stap in jullie scheiding. In het document worden afspraken vastgelegd die jullie rondom jullie scheiding hebben gemaakt. Niet voor niets besteed ik tijdens onze gesprekken veel aandacht aan dit convenant. En door dit convenant samen op te stellen wordt het mogelijk om jullie scheiding een stuk sneller te laten verlopen.

Belangrijke onderwerpen die in een echtscheidingsconvenant worden opgenomen zijn:

  • Afspraken over jullie kinderen; het hoofdverblijf, alimentatie, omgang en informatie.
  • Afspraken over de eventuele partneralimentatie; de hoogte, hoe lang, eventuele wijzigingsgronden.
  • Afspraken over de verdeling van bijvoorbeeld jullie inboedel, de auto en andere “roerende” zaken.
  • Wat gebeurt er met jullie woning; blijft één van jullie wonen? En zo ja, wie en onder welke voorwaarden?
  • Hoe verdelen jullie eventuele bezittingen en schulden zoals spaargelden, financieringen, verzekeringen, enzovoorts?
  • Op welke manier verdelen jullie eventuele pensioenaanspraken?
  • Enzovoorts…

Kortom, veel praktische zaken die rondom jullie scheiding spelen worden vastgelegd. Al deze afspraken worden normaliter door de rechter bekrachtigd. Hierdoor kunnen jullie de naleving van deze afspraken in de toekomst – zonder tussenkomst van de rechter – vorderen. Helaas blijkt dat in de praktijk vaak minder eenvoudig. Wanneer jullie echtscheiding eenmaal formeel is, willen jullie graag bouwen aan een leven zonder elkaar. Dat lukt alleen als wij samen een echtscheidingsconvenant opstellen waar jullie beiden volledig achterstaan.

Mijn werkwijze bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant bespreek ik vooraf met jullie. Ik zorg er in ieder geval voor dat jullie voldoende ruimte krijgen om jullie eigen ideeën en wensen bespreekbaar te maken én te houden. Daarnaast zal ik jullie constant informeren over de juridische, maar ook financiële en/of fiscale gevolgen van de afspraken die jullie maken. Ook dat voorkomt vervelende verrassingen achteraf. Een goed convenant vormt de basis voor jullie leven ná de scheiding. Het voorkomt onduidelijkheid en onenigheid. Dat is in jullie belang, maar zeker ook in het belang van jullie eventuele kinderen. Duidelijke afspraken voorkomen dat jullie echtscheiding uitloopt op een vechtscheiding. Dat laatste kost tijd en geld. Ik vind dat een scheiding geen zaak is van winst of verlies. Voor mij is een scheiding een eerste stap in een – gelukkig – leven zonder elkaar.

Willen jullie meer weten over mijn werkwijze en hoe ik – samen met jullie – een goed convenant opstel? Neem dan gerust contact met mij op! Tijdens een vrijblijvend eerste gesprek informeer ik jullie graag over mijn werkwijze, de scheidingsprocedure en de vele voordelen van scheidingsbemiddeling. Mijn belang is ervoor te zorgen dat jullie afspraken maken waarmee jullie beiden verder kunnen. Nu en in de toekomst!