Als jullie samen kinderen hebben en jullie gaan scheiden, dan is er in veel gevallen kinderalimentatie verschuldigd. De hoogte van de kinderalimentatie is, net zoals bij de partneralimentatie, afhankelijk van de behoefte en de draagkracht.

De hoogte van de kinderalimentatie wordt op een andere manier vastgesteld dat de partneralimentatie. Weliswaar zijn behoefte en draagkracht ook hier van belang. De behoefte van de kinderen wordt echter vastgesteld aan de hand van cijfers die door het NIBUD worden aangeleverd. Daarbij wordt uitgegaan van het netto inkomen voor jullie scheiding, het aantal kinderen en de leeftijd van jullie kind(eren).

Vervolgens wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bepaald of jullie geheel of gedeeltelijk in de behoefte van jullie kind(eren) kunnen voorzien. Bij de berekening van kinderalimentatie ga ik er vanuit dat jullie beiden bijdragen in de kosten van jullie kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie is van invloed op de draagkracht voor bij de berekening van de partneralimentatie. Beide vormen van alimentatie kunnen dus niet los van elkaar worden gezien.

De duur van de kinderalimentatie is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. In principe wordt kinderalimentatie betaald tot het 21e jaar, maar ook daarna geldt nog altijd een onderhoudsverplichting.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken zal ik ook aandacht besteden aan de fiscale consequenties van alimentatie en jullie informeren over toeslagen en kortingen waarvan jullie mogelijk gebruik kunnen maken. Ook de mogelijkheden van zogenaamd co-ouderschap, kinderkortingen, enzovoorts zal ik met jullie bespreken.