Kinderalimentatie, onduidelijkheid blijft.

In eerdere artikelen op onze site schreven we over de gewijzigde wet- en regelgeving met betrekking tot de vaststelling van kinderalimentatie per 1 januari 2015. Opvallend, inmiddels zijn we ruim 5 maanden verder en nog altijd is er geen enkele duidelijkheid over hoe de nieuwe wet moet worden geïnterpreteerd. Ook opvallend is het verschil in uitspraken tussen verschillende rechtbanken. Een overzicht…

Volgens de Expertgroep Alimentatienormen moet het kindgebonden budget (KGB) en de alleenstaande-0uderkop (AOK) in mindering worden gebracht op de vastgestelde behoefte van het kind. Tot zover geen onduidelijkheid. Deze ontstaat pas nadat rechtbanken op verschillende manieren met de aanbevelingen van de Expertgroep omgaan. Enkele rechtbanken volgen de zogenaamde ‘Haagse lijn’ waarbij de AOK niet wordt meegenomen in de berekeningen. Andere rechtbanken volgen deze lijn niet, waardoor er dus verschillen onstaan in de de berekeningen van de alimentatie. Verschillen die worden bepaald aan de hand van de regio waar men woont.

Er zijn inmiddels meerdere rechtzaken geweest waarin de berekening van de kinderalimentatie aan de orde werd gesteld. Een opvallende uitspraak werd gedaan in een rechtzaak waarin de rechter besloot de AOK niet mee te nemen in de berekening. De alimentatieplichtige heeft een minderjarig kind uit zijn vorige huwelijk, waarvoor hij kinderalimentatie betaalt. Uit zijn nieuwe relatie is ook een kind geboren dat vanzelfsprekend ook door hem wordt onderhouden. De rechter stelt hierbij dat de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor beide kinderen gelijk moet zijn. Door de AOK mee te nemen in de berekeningen gebeurt dit echter niet. De rechter besluit de AOK niet mee te nemen in de berekeningen en verplicht de man tot het betalen van een hogere kinderalimentatie.

Vooralsnog blijft onduidelijkheid bestaan. Voor nieuwe echtscheidingen is dat vervelend, omdat de berekeningen van de kinderalimentatie (en daarmee ook de eventuele partneralimentatie) onderwerp van discussie blijven. Het is te hopen dat hierover snel duidelijkheid komt. Bij een scheiding is er al genoeg om over te discusseren…