De wet verplicht stellen die gaan scheiden en het gezag over minderjarige kinderen hebben een zogenaamd Ouderschapsplan op te stellen. In dit plan worden de afspraken die jullie over de kinderen hebben gemaakt vastgelegd.

Een goed Ouderschapsplan bevat naast afspraken over hoe jullie de opvoeding en verzorging van jullie kind vormgeven ook afspraken over andere belangrijke zaken. Denk daarbij aan vakanties, schoolkeuzes, oudergesprekken op school, doktersbezoeken, verjaardagen, sport, enzovoorts. Ook leg ik in het Ouderschapsplan vast hoe de communicatie over de kinderen tussen jullie zal verlopen.  Het Ouderschapsplan met al deze afspraken maakt deel uit van het convenant en wordt aan de Rechtbank voorgelegd.

Het opstellen van een Ouderschapsplan gebeurt in goed overleg. Aan de hand van een vragenlijst inventariseer ik jullie wensen en ideeën met betrekking tot de invulling van dit plan. De door jullie (gezamenlijk of afzonderlijk) ingevulde vragenlijst bespreek ik uitvoerig tijdens de bemiddelingsgesprekken. Zo komen we stap voor stap tot een definitieve versie van het Ouderschapsplan. Door het gebruik van de vragenlijst voorkom ik dat belangrijke zaken onbesproken blijven of vergeten worden.

Onlangs is het Ouderschapsplan nog uitvoerig in de media geweest. Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek was dat een Ouderschapsplan alleen maar voor meer frustratie en discussie zorgt. Marcel Nijveld, scheidingsbemiddeling & advies heeft daarover een heel andere mening. Niet het Ouderschapsplan is het punt voor discussie, maar de wijze waarop de afspraken worden gemaakt. Hoe realistisch en praktisch uitvoerbaar zijn de afspraken? Zijn de afspraken wel gemaakt in het belang van het kind? Welke argumenten liggen ten grondslag aan de afspraken?

Een Ouderschapsplan maakt weliswaar deel uit van jullie scheiding. De afspraken die jullie maken moeten wel uitvoerbaar zijn, ook in de toekomst. Alle reden dus om er uitgebreid bij stil te staan.