Alimentatie voor jouw ex-partner, ook wel partneralimentatie genoemd, is een belangrijk onderdeel van jullie scheiding. Of, hoeveel en hoelang je partneralimentatie moet betalen is afhankelijk van verschillende factoren.

Je bent niet altijd verplicht om partneralimentatie te betalen. Als je alimentatieplichtig bent dan kan de hoogte en de duur van deze verplichting per situatie verschillen. Uitgangspunt is dat jullie beiden in staat zijn om voor jezelf te zorgen. In de praktijk werkt dit vaak anders. Misschien is één van jullie minder gaan werken om voor jullie kinderen te zorgen, terwijl de ander carrière heeft gemaakt. Er is dan sprake van een zekere afhankelijkheid. Deze afhankelijkheid kan een (tijdelijke) verplichting betekenen om elkaar ook na jullie huwelijk financieel te ondersteunen.

De duur van de alimentatie is afhankelijk van de duur van jullie huwelijk en of er kinderen zijn geboren uit jullie huwelijk. In principe is de maximale duur van partneralimentatie 12 jaren, maar soms kan deze termijn worden verlengd. Als jullie geen kinderen hebben en jullie zijn korter dan 5 jaar getrouwd, dan is de alimentatieduur gelijk aan de duur van jullie huwelijk.

De hoogte van de partneralimentatie wordt grotendeels bepaald door de behoefte en de draagkracht. Over behoefte praten we als één van jullie onvoldoende inkomen heeft om het levens- en uitgavenpatroon dat jullie gewend zijn  na de scheiding voort te kunnen zetten. Draagkracht is de mogelijkheid voor één van jullie om, naast het eigen levensonderhoud, ook (gedeeltelijk) te kunnen voorzien in het levensonderhoud van de ander. Helaas betekent scheiden vaak wel dat jullie beiden financieel een stap(je) terug moeten doen.