Pensioen en scheiden. Sinds een aantal jaren kent Nederland de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding, de WVPS. Deze wet regelt het verevenen (verdelen) van het ouderdomspensioen dat jullie tijdens jullie huwelijk hebben opgebouwd. Een scheiding kan dus een grote invloed hebben op de hoogte van jouw ouderdomspensioen en/of partnerpensioen. Daarnaast zijn er ook regels voor de afwikkeling van bijvoorbeeld het partnerpensioen, een eventuele uitkering op grond van de Algemene Nabestaanden Wet, enzovoorts. Het is belangrijk hierover goede afspraken te maken.

Het verevenen van pensioenen is aan regels gebonden en vereist zeker de nodige aandacht. Ook de administratieve verwerking van de pensioenverevening kost tijd en vraagt kennis. Soms is het nodig om extra voorzieningen op te tuigen om een pensioentekort op te vangen of het verlies van alimentatie bij overlijden te compenseren. Zaken die allemaal de revue passeren tijdens de verschillende bemiddelingsgesprekken die wij over jullie scheiding voeren.

Nadat jullie gescheiden zijn dient er van alles geregeld te worden met betrekking tot jullie pensioenen. De pensioenuitvoerders moeten op de hoogte worden gebracht van de manier waarop jullie de opgebouwde pensioenen gaan verdelen. Deze keuze dienen jullie uiterlijk binnen 2 jaar nadat jullie gescheiden zijn aan het pensioenfonds door te geven. Ik neem deze administratieve afwikkeling natuurlijk van jullie over, zodat ook dit goed en volgens afspraak geregeld wordt. Dat voorkomt verrassingen in de toekomst.

De kennis en ervaring over de verevening van pensioenen, de mogelijkheden én alternatieven zijn ruimschoots aanwezig binnen Marcel Nijveld, scheidingsbemiddeling & advies. Jullie mogen van mij verwachten dat ik jullie hierover uitgebreid en duidelijk informeer. Mocht het nodig zijn om eventuele pensioentekorten of het verlies van alimentatie te verzekeren, dan kan ik dit voor jullie verzorgen.  Pensioen en scheiden is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik besteed daar de nodige aandacht aan!