Scheiden en de eigen woning

Voor scheidende partners met een eigen koopwoning is het belangrijk om goed vast te leggen wat er met de woning dient te gebeuren ná de scheiding. De voorwaarden voor de verdeling moeten goed worden omschreven, om toekomstige problemen te voorkomen. Onlangs deed de rechtbank een opvallende uitspraak over het verdelen van de woning na een scheiding.

De casus: In het echtscheidingsconvenant leggen de man en vrouw vast dat de man de echtelijke woning overneemt en de vrouw wordt ontslagen uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid. De afspraak wordt gemaakt zonder dat er duidelijkheid is of het ontslag mogelijk is. Na enige tijd blijkt dat de man de woning niet over kan nemen. De gemaakte afspraak kan hij niet nakomen. De vrouw spant een rechtszaak aan tegen de man teneinde hem te dwingen het convenant ten uitvoer te brengen. De rechter stelt de vrouw in het gelijk en veroordeelt de man tot een schadeloosstelling. Een fikse (financiële) tegenvaller voor de man.

Bovenstaande casus kan vaker voorkomen. Bij het opstellen van het convenant is het belangrijk de (on)mogelijkheden rondom de eigen woning goed te omschrijven. De afspraken moeten immers uitvoerbaar zijn. Natuurlijk had bovenstaande casus eenvoudig voorkomen kunnen worden. Tijdens de scheiding bespreek ik de eigen woning uitgebreid en reken alle mogelijkheden voor jullie uit. Pas wanneer alle mogelijkheden in kaart zijn gebracht, worden de definitieve afspraken gemaakt. Daarnaast neem ik in het convenant een paragraaf op waarmee het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en de voorwaarden waaronder dit gebeurt duidelijk worden vastgelegd. Ook neem ik in het convenant een artikel op waardoor er – in uitzonderingsgevallen – een heroverweging van de afspraak mogelijk is. Dat had in de bovenstaande casus een fikse schadeclaim kunnen voorkomen.

Het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan ook achteraf worden geregeld. Wil je meer weten over de mogelijkheden, de kosten en de werkwijze dan kun je natuurlijk contact met mij opnemen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *