Scheiden en geld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Denk alleen maar eens aan het verdelen van jullie gezamenlijke bankrekeningen. Er zijn echter veel meer financiële zaken die rondom jullie scheiding geregeld moeten worden. Daarbij komt dat geld (helaas) ook regelmatig de oorzaak is van conflicten tijdens en na de scheiding.

scheiden en geldEen belangrijk onderdeel van de scheiding is de verdeling van jullie bezittingen en eventuele schulden. Hierbij is de juridische vorm van jullie relatie (samenwonend, geregistreerd partners, huwelijk in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden) van belang. Er zijn allerlei wettelijke regels voor de verdeling van de gemeenschap. Echter, hierop zijn ook weer diverse uitzonderingen mogelijk. De verdeling van het vermogen is vooral een zakelijke en juridische aangelegenheid, al speelt ook emotie hierbij een belangrijke rol.

Bij de vermogensverdeling kijken we naar alle bezittingen en schulden. Onderdelen die hierbij zeker aan de orde komen zijn:

  • De woning en de eventuele hypotheek; is het voor één van jullie mogelijk om in de woning te blijven wonen of moet de woning worden verkocht? En, als de woning wordt verkocht, wie blijft er dan voorlopig in jullie huis wonen?
  • Bezittingen en schulden (spaarrekeningen, betaalrekeningen, financieringen); hoe én wanneer verdelen jullie de saldo’s van jullie bankrekeningen? En wat doen jullie met eventuele schulden? Het is belangrijk de gevolgen van de verdeling goed ik kaart te brengen, zowel financieel als fiscaal.
  • Pensioenen, maar ook eventuele lijfrentepolissen, stamrechten, enzovoorts; pensioenen moeten worden verdeeld, maar wie bepaalt hoe jullie dit gaan doen. Ook verzekeringen en lijfrentepolissen kunnen in de verdeling worden meegenomen. Let hierbij op, de fiscus kijkt over jullie schouder mee.

Op de verschillende pagina’s op mijn site vind je hierover meer informatie. Het spreekt voor zich dat ik jullie begeleid en adviseer met betrekking tot de verdeling van jullie bezittingen. Deze verdeling maakt deel uit van het convenant. Zoals je van mij mag verwachten, besteed ik hier ruim aandacht aan.