Je wilt scheiden en nu? Het besluit om te gaan scheiden neem je niet zomaar. Vaak gaat er een lange periode van twijfel, ruzie of spanning aan vooraf. Als jij, of jullie, besloten hebben om te gaan scheiden is dit pas de eerste stap. Een goede én onafhankelijke adviseur kan jullie/jou helpen om de scheiding snel en soepel te laten verlopen. Marcel Nijveld, scheidingsbemiddeling & advies is een onafhankelijk adviseur, gespecialiseerd in begeleiding bij echtscheidingen, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenwoningsrelatie. Ik kan jullie samen begeleiden of optreden als adviseur voor één van jullie.

Eén op de drie huwelijken in Nederland eindigt in een echtscheiding (bron CBS 2014). Het aantal echtscheidingen is de laatste jaren fors gestegen. Deze stijging werd deels veroorzaakt door het slechte economische klimaat in ons land. Het overgrote deel van deze scheidingen betreft een scheiding die door beide partners samen is aangevraagd. Zo’n scheiding op gezamenlijk verzoek maakt de afhandeling van jullie scheiding vaak een stuk eenvoudiger. Het betekent dat jullie samen al tot overeenstemming zijn gekomen over belangrijke zaken die rond jullie scheiding moeten worden geregeld. Een scheiding op gezamenlijk verzoek betekent niet per definitie dat het besluit om te gaan scheiden door jullie samen genomen is. Het is alleen van toepassing op het indienen van het formele verzoek bij de bevoegde rechtbank. Het alternatief, een scheiding op eenzijdig verzoek, betekent in de praktijk vaak het begin van een langdurige en kostbare strijd tussen advocaten. Jouw partner zal op zijn/haar beurt ook een advocaat inschakelen om te reageren op de brief die hij/zij van jouw advocaat ontving. In het meest gunstige geval zal hij/zij de scheiding niet betwisten en kunnen de advocaten overgaan tot de zakelijke afwikkeling van jullie echtscheiding. Is jouw partner het niet eens met jouw wens om jullie huwelijk te ontbinden, dan kan hij/zij hier formeel bezwaar tegen aantekenen. Jij zult dan overtuigend moeten aantonen dat voortzetten van jullie huwelijk onmogelijk is en redelijkerwijs niet van jou gevraagd kan worden.

Jij wilt scheiden en nu? De eerste stap is zeker een moeilijke, want hoe vertel je het aan jouw partner? De zogenaamde scheidingsmelding is een belangrijk moment in jullie scheiding, maar hoe voorkom je dat emoties de overhand krijgen? Jouw beslissing om te willen scheiden komt misschien niet als een verrassing, maar besef dat het leven van jullie beiden op z’n kop komt te staan. Jouw partner zal dit ook zo ervaren. Boosheid, verdriet, angst en onzekerheid maken het vaak moeilijk om rationeel te reageren. Neem daarom rustig de tijd om jouw beslissing aan je partner uit te leggen. Probeer, hoe moeilijk het wellicht ook is, rustig te blijven. Geef jouw partner ook de ruimte en tijd om te reageren op jouw bericht. Ook jouw partner zal zich afvragen “scheiden en nu?” en zal tijd nodig hebben om de gevolgen van jouw beslissing te kunnen overzien. Je kunt met elkaar afspreken om na enkele dagen verder te praten. De eerste emotie is dan enigszins onder controle. En wellicht ten overvloede, zorg ervoor dat jullie kinderen niet bij deze gesprekken aanwezig zijn. Een goede scheidingsmelding helpt jullie om in het verdere vervolg van jullie scheiding samen tot oplossingen te komen. Het geeft jullie beiden de zekerheid dat jouw wens om te willen scheiden begrepen is.

Soms is een relatie zo verslechterd dat jullie niet meer met elkaar praten of wellicht niet meer samen leven. Wanneer jij dan besluit “ik wil scheiden en nu?” ontstaat een andere situatie. Een advocaat zal namens jou het verzoek tot echtscheiding in moeten dienen en jouw partner hierover moeten informeren. Zoals ik al beschreef zal dit het begin zijn van een – vaak langlopend – juridisch gevecht. Uiteindelijk levert dit gevecht alleen maar verliezers op. Als scheidingsbemiddelaar kan ik jou/jullie helpen weer met elkaar in gesprek te komen. Dat is de enige manier om jullie scheiding samen te regelen en afspraken te maken waar jullie allebei achter staan. Goede en duidelijke afspraken voorkomen onnodige discussies achteraf. Dat is in jullie belang, maar zeker in het belang van jullie eventuele kinderen.

Jullie hebben samen kinderen, gaan scheiden en nu? Voor kinderen is een scheiding vaak een nog ingrijpender gebeurtenis dan voor jullie als ouders. Ook hier geldt dat de scheidingsmelding erg belangrijk is. Jullie kinderen zullen zich afvragen wat jullie echtscheiding voor hun betekent, want ook voor hen breekt een onzekere periode aan. Net zoals de scheidingsmelding aan jouw partner, is ook het gesprek met jullie kinderen een emotioneel maar erg belangrijk moment in jullie scheiding. Op mijn site vind je enkele belangrijke tips, die jullie kunnen helpen. Vanzelfsprekend zal ik ook in onze gesprekken veel aandacht besteden aan jullie kinderen en hoe zij met de scheiding van hun ouders omgaan.

Jullie gaan scheiden en nu? De beslissing om te gaan scheiden, hebben jullie samen genomen. Afspraken maken wordt een stuk eenvoudiger. Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding verloopt in de regel veel sneller dan een eenzijdig verzoek. Hebben jullie samen besloten om te gaan scheiden, dan zal het ook voor jullie kinderen makkelijker worden om jullie scheiding te verwerken. Zij zien ouders die op een eerlijke en open manier met elkaar communiceren en zullen veel minder snel het gevoel hebben te moeten kiezen tussen hun ouders. Ook wanneer jullie eenmaal formeel gescheiden zijn, is een goede communicatie tussen de ouders voor de kinderen van groot belang en vergemakkelijkt het de verdeling van de zorg- en opvoedtaken.

Scheiden en nu? Hoe verloopt de procedure? Elke begeleiding van Marcel Nijveld, scheidingsbemiddeling & advies begint met een intakegesprek. Tijdens het eerste (kosteloze) gesprek informeer ik jullie over de hele scheidingsprocedure en nemen wij de verschillende stappen samen door. Wanneer jullie besluiten om gebruik te maken van mijn diensten, stel ik een stappenplan op. Aan de hand van dit plan help ik jullie om samen oplossingen te vinden en goede afspraken te maken. Het stappenplan geeft jullie inzicht in de procedure en schept duidelijkheid. Als jullie gebruik willen maken van mijn dienstverlening stel ik ook het dienstverleningsovereenkomst op. Hierin staat exact beschreven wat jullie van mij mogen verwachten. Het eerste bemiddelingsgesprek is een inventariserend gesprek. We bespreken jullie scheiding en controleren of de scheiding bij jullie beiden is “geland”. Daarna inventariseer ik jullie persoonlijke gegevens, bezittingen, schulden, enzovoorts. Hebben jullie kinderen, dan maken we ook een eerste begin met het ouderschapsplan. Tijdens de volgende gesprekken behandelen we de alimentatie, de verdelingen, jullie inkomens voor en na de scheiding en werken we toe naar een definitief echtscheidingsconvenant. Als we overeenstemming hebben bereikt over alle punten in het convenant en ouderschapsplan, gaat mijn advocaat voor jullie aan het werk. Het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend. Nadat de beschikking door de rechter is uitgesproken tekenen jullie de zogenaamde “akte van berusting”. Hiermee geven jullie aan akkoord te gaan met de beschikking en kan jullie echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Nu zijn jullie formeel gescheiden. Mijn werk houdt dan nog niet op. Ik verzorg nog de eventuele pensioenverdeling en belastingaangiftes en blijf jullie aanspreekpunt voor vragen, nu en in de toekomst.

“Scheiden en nu?” betekent ook het begin van een nieuw hoofdstuk in jullie levens. Jullie gaan bouwen aan een toekomst zonder elkaar. Toch zullen jullie nog regelmatig worden herinnerd aan jullie leven samen, zeker als jullie samen één of meerdere kinderen hebben. Uit ervaring weet ik dat het in ieders belang is om goede, duidelijke én werkbare afspraken te maken over alles rondom jullie scheiding. Ook informeer ik jullie over de gevolgen van de gemaakte afspraken in de praktijk, bijvoorbeeld door het maken van een overzichtelijke bruto/netto berekening van jullie inkomen na de scheiding. Ik help jullie bij het aanvragen van eventuele toeslagen en belastingteruggaven. Goede afspraken voorkomen discussies achteraf en maken het voor iedereen een stuk eenvoudiger om jullie scheiding te verwerken en een emotionele periode in jullie leven af te sluiten. Ik help jullie daarbij!

Scheiden en nu? Hoe voorkom je een “vechtscheiding”? Welke stappen onderneem je? En, op welk moment? Allerlei zaken die in de gesprekken uitvoerig aan bod komen. Er zijn meerdere redenen waarom scheidingsbemiddeling bewezen succesvol is. Niet in de laatste plaats doordat ik altijd een onafhankelijke positie inneem binnen jullie scheiding. Voor mij is er geen goed of fout, geen schuld of onschuld. Mijn belang is ervoor te zorgen dat jullie samen in gesprek komen én blijven. Tijdens het intakegesprek leg ik jullie alles uit over mijn werkwijze en hoe ik mijn onafhankelijkheid waarborg.

Wil jouw partner scheiden en heeft hij/zij al een adviseur ingeschakeld? Ook dan kan ik jou van dienst zijn. Ik adviseer, begeleid en informeer jou over en tijdens de scheidingsprocedure.Ik toets eventuele voorstellen van jouw partner en brengen de gevolgen hiervan op een overzichtelijke en duidelijke manier in kaart. Zo probeer ik te voorkomen dat je afspraken opgedrongen krijgt of akkoord moet gaan met voorstellen waarvan je later wellicht spijt krijgt.

Meer weten over Marcel Nijveld, scheidingsbemiddeling & advies? Neem geheel vrijblijvend contact met mij op. Ik maak graag een vrijblijvende afspraak met jullie om mijn dienstverlening te bespreken en jullie te informeren over de voordelen van scheidingsbemiddeling. Zo’n afspraak is snel gemaakt. Op mijn site vind je de contactbutton. Vul hier je naam en telefoonnummer in en ik neem binnen één werkdag contact met je op.