Berichten

Het echtscheidingsconvenant, bezint eer ge…

“Een echtscheiding is ongeveer net zo oud als het huwelijk, het huwelijk is slechts een paar weken ouder”
Voltaire

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 65.000 huwelijken gesloten. Het aantal huwelijken daalt de laatste jaren sterk, in tegenstelling tot het aantal echtscheidingen. De afspraken gemaakt tijdens de echtscheiding worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. In principe is dit echtscheidingsconvenant onherroepelijk. Slechts wanneer er sprake is van “grove miskenning” kan de rechter één of meerdere afspraken uit het convenant wijzigen, vernietigen of intrekken.

Een echtscheidingsconvenant opstellen is daarom een belangrijk onderdeel van jullie echtscheiding. Het kan van grote invloed zijn op jullie toekomst. Afspraken die nu wellicht eenvoudig worden gemaakt, kunnen in de toekomst vervelende gevolgen hebben. Paragrafen die nu redelijk betekenisloos lijken, kunnen toekomstige twistpunten worden. Een belangrijke valkuil daarbij is dat er regelmatig te snel of om verkeerde redenen akkoord wordt gegaan met bepalingen in een convenant. Angst, schuldgevoel of onzekerheid zijn daarbij slechte raadgevers!

Als jullie adviseur zullen wij altijd zorgen voor een reëel, eerlijk én duidelijk convenant. Voor beide partijen! Een goed convenant bevat geen hiaten en zeker geen passages die op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Het convenant zal tijdens al onze adviesgesprekken aan de orde komen. Wij zullen jullie op een onpartijdige manier uitleggen wat de verschillende afspraken inhouden. En pas wanneer jullie beiden volledig akkoord zijn met het convenant zullen wij dit in definitieve vorm voorleggen aan de advocaat.

Ben je op dit moment verwikkeld in een scheidingsprocedure en twijfel je aan de juistheid van het convenant? Neem dan contact met ons op voor een second opinion. Wij zullen het convenant dan toetsen. Juridisch, financieel én praktisch!  Voordat jij het convenant tekent waarover je wellicht nog twijfelt, is dat wellicht een verstandig besluit. Bezint eer ge…