Berichten

Partneralimentatie op de schop?

Er lijkt een belangrijke wijziging aan te komen met betrekking tot de hoogte en de duur van partneralimentatie. Vandaag gaat het wetsvoorstel naar de Raad van State. Drie grote partijen (VVD, PvdA en D66) steunen het voorstel. Wat verandert er?

Allereerst de huidige situatie.

Zijn jullie gehuwd en hebben jullie samen kinderen, dan is de duur van de alimentatie gemaximeerd op 12 jaar. Ditzelfde geldt ook wanneer jullie langer dan vijf jaar zijn getrouwd. Onder voorwaarden kan de ontvanger van de alimentatie om verlenging vragen, maar dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Zijn jullie korter dan vijf jaar getrouwd en hebben jullie geen kinderen, dan is de alimentatietermijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Gaat de alimentatiegerechtigde hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan vervalt de alimentatie. Tot slot is de hoogte van de alimentatie gerelateerd aan het welstandsniveau tijdens het huwelijk.

Wat verandert er?

Allereerst moet er, om in aanmerking te komen voor partneralimentatie, sprake zijn van een aantoonbaar inkomensverlies. Daarnaast wordt de duur van de partneralimentatie verkort tot de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar. Heeft het huwelijk korter dan 3 jaar geduurd, dan is er geen recht op partneralimentatie.

Er wordt gesproken over enkele uitzonderingssituaties. Indien een huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde  binnen 10 jaar een AOW-uitkering ontvangt, dan wordt de alimentatieduur maximaal 10 jaar. Ook geldt dat de partneralimentatie doorloopt totdat het jongste kind 12 jaar is geworden. Gaat de alimentatiegerechtigde samenwonen, hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan blijft de alimentatie in stand. Tot slot wordt de hoogte van de partneralimentatie losgekoppeld van het inkomen tijdens de huwelijkse periode. Het uitgangspunt wordt het oorspronkelijke inkomensniveau van de alimentatiegerechtigde.

Natuurlijk is het afwachten of het wetsvoorstel in deze vorm wordt aangenomen. En zelfs wanneer dit gebeurt, zal het nog een tijd duren alvorens de wijzigingen gaan gelden. Goede alimentatieafspraken en een duidelijke en eerlijke berekening hiervan zijn vooralsnog keiharde noodzaak om jullie scheiding op een goede manier te regelen. Alimentatie, en met name partneralimentatie, vormt vaak een twistpunt tussen ex-partners. Een goede en bekwame scheidingsadviseur kan dit voor jullie voorkomen.