Berichten

UPDATE – Kinderalimentatie 2015

Update kinderalimentatie 2015

In ons vorige nieuwsbericht kon je al lezen dat er per 1 januari een forse verandering optreedt voor gescheiden ouders. Inmiddels wordt er meer duidelijk over de gevolgen van de nieuwe wet in de praktijk. In dit bericht lees je de huidige stand van zaken.

Zoals wij in ons vorige bericht al schreven, vervalt de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscale voordeel bij het betalen van kinderalimentatie. Onder de nieuwe wet, de Wet Hervorming Kindregelingen, wordt het kindgebonden budget (KGB) verhoogd en wordt de “alleenstaande ouderkop” ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat ouders die in aanmerking komen voor het kindgebonden budget ook in aanmerking komen voor deze “alleenstaande ouderkop” die maximaal € 3.050 (voor 2015) bedraagt. Overigens wordt ook de inkomensgrens voor het KGB verlaagd.

Bij de vaststelling van de alimentatie wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Tremanormen. Op grond van deze normen dient het volledige bedrag dat de verzorgende ouder ontvangt aan kindgebonden budget én de alleenstaande ouderkop in mindering te worden gebracht op de behoefte van het kind. Dit kan er toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. Er is dus geen reden meer om de niet-verzorgende ouder alimentatie te laten betalen.

Het eventueel vervallen van de kinderalimentatie kan betekenen dat er meer draagkracht is voor de partneralimentatie. Dat kan voor de verzorgende ouder interessant zijn omdat hij/zij door het wegvallen van de alleenstaande ouderkorting en het verlagen of vervallen van de kinderalimentatie een lager netto besteedbaar inkomen heeft. Door het vervallen van de fiscale aftrek voor kinderalimentatie kan de draagkracht van de betalende ouder echter ook verminderen, waardoor hij/zij mogelijk een reden heeft om verlaging van de  alimentatie te verzoeken.

Dat de nieuwe wet gevolgen heeft voor gescheiden ouders is duidelijk. Hoe die (financiële) gevolgen er in de praktijk uit gaan zien, verschilt per situatie. Het is verstandig om hier in een vroegtijdig stadium informatie over in te winnen. Vanzelfsprekend ben je daarvoor bij ons aan het juiste adres. Wij informeren je graag over de gevolgen van de nieuwe wet in de praktijk voor jou!