Berichten

Restschuld bij echtscheiding

De eigen woning is een belangrijk aandachtspunt bij een echtscheiding. Ondanks de aantrekkende woningmarkt staan nog altijd veel huizen “onder water”. Kortom, er is een restschuld bij echtscheiding. Blijft één van jullie in de woning wonen, dan zijn er belangrijke spelregels opgesteld door de fiscus. Ook bij verkoop zijn er echter belangrijke regels die jullie in acht moeten nemen. In dit artikel lees je meer hierover.

Hebben jullie gezamenlijk een eigen woning en gaan jullie scheiden, dan zijn er kortweg twee mogelijkheden. Of één van jullie blijft in de woning wonen of de woning wordt verkocht. In alle gevallen zijn er (fiscale) consequenties waarmee jullie rekening moeten houden. Verderop in dit artikel lees je de gevolgen wanneer één van jullie tijdelijk in de woning blijft wonen, want ook dan kijkt de Belastingdienst over jullie schouders mee.

  • Eén van jullie blijft in de woning wonen; is er een overwaarde dan moet de vertrekkende partner worden uitgekocht. Dat uitkopen kan met eigen geld (of bezittingen), maar ook met een verhoogde hypotheek. Is de hypotheek echter hoger dan de getaxeerde waarde van de woning, dan moet de vertrekkende partner zijn/haar deel van de onderwaarde aan de andere partner vergoeden. Belangrijk is dat – indien één van jullie de woning volledig in eigendom krijgt – de andere partner wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Met andere woorden, de vertrekkende partner kan niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele betalingsproblemen met betrekking tot de (voormalige) eigen woning. De eventuele overwaarde wordt door de fiscus aangemerkt als Eigenwoningreserve.
  • De woning wordt verkocht; is de woning meer waard dan het resterende hypotheekbedrag (overwaarde) dan moet dit worden verdeeld. Zijn jullie gehuwd in gemeenschap van goederen dan krijgen jullie beiden de helft van deze overwaarde. Deze overwaarde moet worden ingebracht in de hypotheek wanneer jij binnen drie jaar een nieuwe woning aankoopt. Is de woning echter minder waard dan de hypotheeksom dan staat jullie woning zogenaamd “onder water”. Hebben jullie een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie dan kan de restschuld door het NHG worden kwijtgescholden. Zonder NHG zullen jullie de restschuld moeten verrekenen op dezelfde manier als bij de verrekening van de overwaarde. De restschuld kan eventueel worden gefinancierd met een lening. Deze lening is dan gedurende 15 jaar in Box 1 aftrekbaar.

Ook is het mogelijk dat jullie woning wordt verkocht, maar dat dit niet lukt voordat de scheiding formeel is. In dergelijke gevallen blijft één van jullie zo lang in de woning wonen, maar blijven jullie beiden eigenaar. Wanneer de woning voor één van jullie niet meer als hoofdverblijf dient, dan is de rente voor de hypotheek niet langer aftrekbaar. Speciaal voor deze situatie is de Scheidingsregeling door de fiscus in het leven geroepen. Volgens deze regeling is de rente voor de voormalige eigen woning onder voorwaarden nog twee jaar aftrekbaar. Er ontstaat een complexe fiscale situatie die veel uitleg vergt.

Tijdens onze adviesgesprekken zullen we uitvoerig ingaan op de eigen woning. Vanzelfsprekend zullen we de verschillende scenario’s voor jullie in kaart brengen. Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact met ons op! We zijn je graag van dienst.

Scheiden, wanneer vertel je het de kinderen?

Scheiden, wanneer vertel je het de kinderen? Een dilemma waar veel ouders mee worstelen. Ieder kind is anders en reageert op zijn/haar manier op jullie scheiding. Er zijn geen richtlijnen over wanneer en hoe jullie aan jullie kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. In dit artikel zullen we proberen enige achtergrondinformatie en handvatten te geven waar jullie wellicht je voordeel mee kunnen doen. Heb je vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Allereerst een aantal cijfers en feiten op een rij. Gemiddeld gezien zijn er jaarlijks ruim 30.000 kinderen betrokken bij een scheiding. Veel kinderen zijn tussen de 6 en 10 jaar oud wanneer hun ouders gaan scheiden. Een aantal – soms opmerkelijke – feiten op een rij:

  • Kinderen van gescheiden ouders gaan eerder samenwonen dan kinderen van gehuwde ouders. Dochters van gescheiden ouders gaan gemiddeld ruim 2,5 jaar eerder samenwonen dan dochters van gehuwde ouders. Bij de jongens is dit verschil minder groot, maar nog altijd ruim 1,5 jaar.
  • Kinderen van gescheiden ouders behalen gemiddeld lagere cijfers voor de CITO-toets dan kinderen van gehuwde ouders.
  • Kinderen die na de scheiding bij de vader wonen behalen hogere cijfers voor de CITO-toets dan kinderen die bij hun moeder wonen.
  • Eén op de vijf gescheiden vaders heeft geen contact meer met zijn kind(eren).
  • Eén op de zes kinderen jonger dan 21 jaar maakt een scheiding van zijn/haar ouders mee.

Wanneer vertel je het de kinderen? Helaas is er op die vraag geen eenduidig antwoord mogelijk. Belangrijk is dat jullie het er samen over eens zijn dat jullie gaan scheiden en dat jullie beiden de tijd hebben genomen om aan het idee te wennen. Een veel voorkomende valkuil is dat één van de beide ouders al uit de gezamenlijke woning is vertrokken alvorens de kinderen op de hoogte zijn gebracht van het voornemen van hun ouders om te gaan scheiden. In zo’n geval verliest het kind zijn/haar veilige omgeving.

Op de pagina “hoe vertel je het jullie kinderen” vind je nog meer handvatten om jullie kinderen op een goede manier te informeren over jullie scheiding. Daarnaast zijn er nog tal van websites waar je veel informatie kunt vinden over kinderen en de echtscheiding. Onderstaand vind je een overzicht van de belangrijkste websites.

Ouders-uit-elkaar; een website van de Raad voor de Rechtsbijstand, speciaal voor kinderen.

Nederlands Jeugdzorg Instituut; over de mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen.

SIRE; kinderen in een scheiding, treffende SIRE-campagne over de gevolgen van een scheiding voor kinderen.

 

Het echtscheidingsconvenant, bezint eer ge…

“Een echtscheiding is ongeveer net zo oud als het huwelijk, het huwelijk is slechts een paar weken ouder”
Voltaire

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 65.000 huwelijken gesloten. Het aantal huwelijken daalt de laatste jaren sterk, in tegenstelling tot het aantal echtscheidingen. De afspraken gemaakt tijdens de echtscheiding worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. In principe is dit echtscheidingsconvenant onherroepelijk. Slechts wanneer er sprake is van “grove miskenning” kan de rechter één of meerdere afspraken uit het convenant wijzigen, vernietigen of intrekken.

Een echtscheidingsconvenant opstellen is daarom een belangrijk onderdeel van jullie echtscheiding. Het kan van grote invloed zijn op jullie toekomst. Afspraken die nu wellicht eenvoudig worden gemaakt, kunnen in de toekomst vervelende gevolgen hebben. Paragrafen die nu redelijk betekenisloos lijken, kunnen toekomstige twistpunten worden. Een belangrijke valkuil daarbij is dat er regelmatig te snel of om verkeerde redenen akkoord wordt gegaan met bepalingen in een convenant. Angst, schuldgevoel of onzekerheid zijn daarbij slechte raadgevers!

Als jullie adviseur zullen wij altijd zorgen voor een reëel, eerlijk én duidelijk convenant. Voor beide partijen! Een goed convenant bevat geen hiaten en zeker geen passages die op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Het convenant zal tijdens al onze adviesgesprekken aan de orde komen. Wij zullen jullie op een onpartijdige manier uitleggen wat de verschillende afspraken inhouden. En pas wanneer jullie beiden volledig akkoord zijn met het convenant zullen wij dit in definitieve vorm voorleggen aan de advocaat.

Ben je op dit moment verwikkeld in een scheidingsprocedure en twijfel je aan de juistheid van het convenant? Neem dan contact met ons op voor een second opinion. Wij zullen het convenant dan toetsen. Juridisch, financieel én praktisch!  Voordat jij het convenant tekent waarover je wellicht nog twijfelt, is dat wellicht een verstandig besluit. Bezint eer ge…