Berichten

Belangrijke update Kinderalimentatie 2015

Belangrijke update kinderalimentatie 2015, rechterlijke uitspraak. Ook Alleenstaande Ouderkop (AOK) moet in mindering worden gebracht op de behoefte. Gevolg: kinderalimentatie vervalt!

Op 10 maart jl. deed de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in een zaak die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de berekening van kinderalimentatie. In tegenstelling tot de rechterlijke uitspraak van 9 januari 2015 oordeelt de rechter in deze zaak dat de AOK wél  in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind. Deze AOK en het vastgestelde Kindgebonden Budget bedragen samen meer dan de behoefte van het kind.

De rechter is van mening dat de richtlijnen, zoals deze door de Expertgroep zijn opgesteld, er voor moeten zorgen dat er “rechtseenheid” ontstaat. Met andere woorden, rechters moeten in vergelijkbare zaken eenzelfde standpunt innemen. Er is momenteel een discussie gaande rondom de AOK en de invloed daarvan op de behoefte. De rechtbank stelt echter dat er “op dit moment nog geen duidelijkheid is of er een wijziging zal komen over het al dan niet in aanmerking nemen van de AOK bij de bepaling van de behoefte”. Totdat daarover duidelijkheid is, moet de richtlijn van de Expertgroep worden gevolgd. In deze zaak betekent dit concreet dat de onderhoudsplichtige geen kinderalimentatie meer verschuldigd is, ondanks dat hij hiervoor wel voldoende financiële draagkracht heeft.

Welke gevolgen deze uitspraak zal hebben, moet natuurlijk nog blijken. Wellicht dat in deze zaak hoger beroep wordt aangetekend en de uitspraak dan anders uit zal vallen. Op dit moment biedt de uitspraak echter voldoende redenen om de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen en zal de hoogte van de alimentatie tot (hernieuwde) discussies gaan leiden.

Meer weten over de uitspraak en de herberekening van (kinder)alimentatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail aan info@marcelnijveld.nl of telefonisch 085 4019127!