Berichten

Scheiden, wanneer vertel je het de kinderen?

Scheiden, wanneer vertel je het de kinderen? Een dilemma waar veel ouders mee worstelen. Ieder kind is anders en reageert op zijn/haar manier op jullie scheiding. Er zijn geen richtlijnen over wanneer en hoe jullie aan jullie kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. In dit artikel zullen we proberen enige achtergrondinformatie en handvatten te geven waar jullie wellicht je voordeel mee kunnen doen. Heb je vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Allereerst een aantal cijfers en feiten op een rij. Gemiddeld gezien zijn er jaarlijks ruim 30.000 kinderen betrokken bij een scheiding. Veel kinderen zijn tussen de 6 en 10 jaar oud wanneer hun ouders gaan scheiden. Een aantal – soms opmerkelijke – feiten op een rij:

  • Kinderen van gescheiden ouders gaan eerder samenwonen dan kinderen van gehuwde ouders. Dochters van gescheiden ouders gaan gemiddeld ruim 2,5 jaar eerder samenwonen dan dochters van gehuwde ouders. Bij de jongens is dit verschil minder groot, maar nog altijd ruim 1,5 jaar.
  • Kinderen van gescheiden ouders behalen gemiddeld lagere cijfers voor de CITO-toets dan kinderen van gehuwde ouders.
  • Kinderen die na de scheiding bij de vader wonen behalen hogere cijfers voor de CITO-toets dan kinderen die bij hun moeder wonen.
  • Eén op de vijf gescheiden vaders heeft geen contact meer met zijn kind(eren).
  • Eén op de zes kinderen jonger dan 21 jaar maakt een scheiding van zijn/haar ouders mee.

Wanneer vertel je het de kinderen? Helaas is er op die vraag geen eenduidig antwoord mogelijk. Belangrijk is dat jullie het er samen over eens zijn dat jullie gaan scheiden en dat jullie beiden de tijd hebben genomen om aan het idee te wennen. Een veel voorkomende valkuil is dat één van de beide ouders al uit de gezamenlijke woning is vertrokken alvorens de kinderen op de hoogte zijn gebracht van het voornemen van hun ouders om te gaan scheiden. In zo’n geval verliest het kind zijn/haar veilige omgeving.

Op de pagina “hoe vertel je het jullie kinderen” vind je nog meer handvatten om jullie kinderen op een goede manier te informeren over jullie scheiding. Daarnaast zijn er nog tal van websites waar je veel informatie kunt vinden over kinderen en de echtscheiding. Onderstaand vind je een overzicht van de belangrijkste websites.

Ouders-uit-elkaar; een website van de Raad voor de Rechtsbijstand, speciaal voor kinderen.

Nederlands Jeugdzorg Instituut; over de mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen.

SIRE; kinderen in een scheiding, treffende SIRE-campagne over de gevolgen van een scheiding voor kinderen.