Berichten

Partneralimentatie op de schop?

Er lijkt een belangrijke wijziging aan te komen met betrekking tot de hoogte en de duur van partneralimentatie. Vandaag gaat het wetsvoorstel naar de Raad van State. Drie grote partijen (VVD, PvdA en D66) steunen het voorstel. Wat verandert er?

Allereerst de huidige situatie.

Zijn jullie gehuwd en hebben jullie samen kinderen, dan is de duur van de alimentatie gemaximeerd op 12 jaar. Ditzelfde geldt ook wanneer jullie langer dan vijf jaar zijn getrouwd. Onder voorwaarden kan de ontvanger van de alimentatie om verlenging vragen, maar dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Zijn jullie korter dan vijf jaar getrouwd en hebben jullie geen kinderen, dan is de alimentatietermijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Gaat de alimentatiegerechtigde hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan vervalt de alimentatie. Tot slot is de hoogte van de alimentatie gerelateerd aan het welstandsniveau tijdens het huwelijk.

Wat verandert er?

Allereerst moet er, om in aanmerking te komen voor partneralimentatie, sprake zijn van een aantoonbaar inkomensverlies. Daarnaast wordt de duur van de partneralimentatie verkort tot de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar. Heeft het huwelijk korter dan 3 jaar geduurd, dan is er geen recht op partneralimentatie.

Er wordt gesproken over enkele uitzonderingssituaties. Indien een huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde  binnen 10 jaar een AOW-uitkering ontvangt, dan wordt de alimentatieduur maximaal 10 jaar. Ook geldt dat de partneralimentatie doorloopt totdat het jongste kind 12 jaar is geworden. Gaat de alimentatiegerechtigde samenwonen, hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan blijft de alimentatie in stand. Tot slot wordt de hoogte van de partneralimentatie losgekoppeld van het inkomen tijdens de huwelijkse periode. Het uitgangspunt wordt het oorspronkelijke inkomensniveau van de alimentatiegerechtigde.

Natuurlijk is het afwachten of het wetsvoorstel in deze vorm wordt aangenomen. En zelfs wanneer dit gebeurt, zal het nog een tijd duren alvorens de wijzigingen gaan gelden. Goede alimentatieafspraken en een duidelijke en eerlijke berekening hiervan zijn vooralsnog keiharde noodzaak om jullie scheiding op een goede manier te regelen. Alimentatie, en met name partneralimentatie, vormt vaak een twistpunt tussen ex-partners. Een goede en bekwame scheidingsadviseur kan dit voor jullie voorkomen.

Update 2 Kinderalimentatie 2015

Wijzigingen kinderalimentatie 2015, de 5 meest gestelde vragen.

De afgelopen weken hebben wij veel vragen gekregen over de aanstaande wijzigingen in de kinderalimentatie die per 1 januari aanstaande van kracht worden. In deze 2e update geven wij een antwoord op de vijf vragen die ons het meest gesteld zijn.

 

1. Moet ik in 2015 nog kinderalimentatie betalen?

Dat verschilt per situatie. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de behoefte en de draagkracht. De Wet Hervorming Kindregelingen zal met name invloed hebben op de behoefte van het kind, of de kinderen. Door de nieuwe wet ontvangt de verzorgende ouder  een Kindgebonden Budget en wellicht zelfs de zogenaamde Alleenstaande Ouderkop. Het advies is om deze beiden in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Daardoor kan het zijn dat deze behoefte volledig wordt gedekt door het KGB en de Alleenstaande Ouderkop. In dat geval zou er geen kinderalimentatie meer verschuldigd zijn.

 

2. Is de nieuwe wet reden voor een wijziging van de alimentatieafspraken?

Dat is helaas nog niet duidelijk. Zeker is dat er een groot aantal wijzigingsverzoeken gaan komen. Het is alleen niet duidelijk hoe de rechters om zullen gaan met de gewijzigde situatie. De wijzigingen in 2013 hadden ook een behoorlijke impact voor de alimentatieplichtige. Toch werd dit niet gezien als wijzigingsgrond. Voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde kunnen de wijzigingen behoorlijke financiële gevolgen hebben. Het is daarom raadzaam hier advies over in te winnen.

 

3. Hoeveel scheelt het mij netto als ik de kinderalimentatie niet meer kan aftrekken?

Wanneer de alimentatieplichtige meer dan € 416,00 per kwartaal aan kinderalimentatie betaalt, heeft hij/zij recht op een forfaitaire aftrek. Voor kinderen tot 21 jaar varieert dit bedrag tussen de € 205,00 en € 290,00 per kwartaal. Deze aftrek vervalt per 1 januari. Uitgaande van een gemiddelde forfaitaire aftrek van € 250,00 per kwartaal (€ 1.000,00 per jaar) zou het verschil netto ± € 30,00  per maand bedragen (afhankelijk van het tarief Inkomstenbelasting). Stel, een alimentatieplichtige betaalt voor zijn/haar twee kinderen € 150,00 per kind per maand, dan zou hij/zij vanaf 1 januari ± € 60,00 NETTO meer gaan betalen.

 

4. Betekent een lagere kinderalimentatie een hogere partneralimentatie?

Dat kan! Doordat er minder kinderalimentatie wordt betaald, ontstaat er meer ruimte voor partneralimentatie. Voor de betaler kan dit voordelig zijn, omdat partneralimentatie wél aftrekbaar is. Door de hogere partneralimentatie zou de ontvanger echter weer toeslagen mis kunnen lopen. Ook hier geldt dat de gevolgen per situatie verschillen.

 

5. Heeft co-ouderschap invloed op de hoogte van de kinderalimentatie?

Ja! Door co-ouderschap worden de zorg- en opvoedtaken meer verdeeld over de beide ouders. Co-ouderschap heeft echter meer gevolgen dan alleen maar een gewijzigde kinderalimentatie. Het is verstandig deze gevolgen vooraf duidelijk in beeld te brengen. Daarbij zijn er verschillende manieren waarop dit co-ouderschap kan worden vormgegeven. Voor meer informatie over co-ouderschap kun je onder andere terecht bij het Nibud en kun je vanzelfsprekend contact met ons opnemen!

Kinderalimentatie vanaf 2015 niet meer aftrekbaar

Per 1 januari 2015 treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. De alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting én het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie komen te vervallen. Het kindgebonden budget wordt daarentegen verhoogd (bron www.lbio.nl). Wat betekent de wijziging in de praktijk?

De hoogte van de alimentatie wordt in eerste instantie bepaalt aan de hand van de zogenaamde behoefte. Daarnaast wordt gekeken of de alimentatieplichtige (degene die alimentatie moet betalen) voldoende draagkracht heeft om de alimentatie te kunnen betalen. Is de behoefte lager dan de draagkracht, dan zal de alimentatie niet meer bedragen dan deze behoefte. Andersom geldt ook dat wanneer de draagkracht lager is dan de behoefte, de alimentatie de draagkracht niet zal overstijgen.

Het kindgebonden budget dat ten behoeve van het kind wordt betaald, verlaagt de behoefte van het kind. De behoefte van het kind wordt dus per 1 januari 2015 voor een groter deel betaald uit dit kindgebonden budget. Het bedrag dat aan kinderalimentatie moet worden betaald  kan dus verminderen en in bepaalde gevallen zelfs volledig vervallen. Door de wijziging van het bedrag dat aan kinderalimentatie wordt betaald kan ook de partneralimentatie wijzigen. Immers, de partneralimentatie is mede-afhankelijk van de draagkracht en deze stijgt wellicht door de verlaagde kinderalimentatie. De draagkracht kan ook verminderen! Voor de alimentatieplichtige betekent de wetswijziging dat het verschil tussen de bruto en netto kinderalimentatie vervalt. Per saldo zal hij/zij meer gaan betalen. Daardoor daalt de draagkracht die mede bepalend is voor de hoogte van de partneralimentatie.

Kortom, de Wet Hervorming Kindregelingen kan verstrekkende financiële gevolgen hebben voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde (ontvanger). Of de fiscale wijzigingen worden gezien als reden om de alimentatie te wijzigen is op dit moment nog onduidelijk. Het is echter belangrijk om al tijdig met jouw ex-partner te bespreken hoe jullie met de wijzigingen om gaan. Vanzelfsprekend zijn wij je hierbij graag van dienst.