Berichten

Update kinderalimentatie, de praktijk.

Afgelopen vrijdag deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak met betrekking tot de berekening van de kinderalimentatie. In het bericht dat je vrijdag op mijn site kon lezen, heb ik kort uitgelegd wat de gevolgen van de uitspraak zijn. In dit artikel lees je aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden wat de gevolgen in de praktijk zijn. Vooropgesteld, iedere situatie is anders. Wil jij weten welke gevolgen de gewijzigde regels voor jou hebben, dan kun je daarvoor contact met mij opnemen.

Uitgangspunt van de voorbeeldberekeningen zijn als volgt:

  • Partner 1, 45 jaar;
  • Partner 2, 42 jaar;
  • 2 kinderen, 15 en 11 jaar.

 

Rekenvoorbeelden kinderalimentatie nieuw

 

Sinds de invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen in januari is de kinderalimentatie voor de alimentatieplichtige niet meer aftrekbaar. De stijging van de te betalen kinderalimentatie is dus netto. De stijging van de kinderalimentatie heeft ook gevolgen voor de hoogte van de eventuele partneralimentatie. Doordat de kosten voor de kinderen stijgen, daalt mogelijk de draagkracht en daarmee ook de partneralimentatie.

Na maanden van onzekerheid en onduidelijkheid over de te hanteren berekeningswijze is er nu eindelijk duidelijkheid. Deze duidelijkheid heeft echter verstrekkende gevolgen. Voor de alimentatieplichtige, maar ook voor de alimentatiegerechtigde. Het is verstandig om te informeren naar de gevolgen die deze uitspraak voor jouw situatie heeft. Om nieuwe afspraken te maken over de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie is overleg nodig. Jouw ex-partner zal wellicht niet mee willen werken aan een herberekening. Wanneer je contact met mij opneemt, kan ik aan de hand van de gegevens die jij beschikbaar hebt een indicatie geven van de praktische gevolgen van de wijziging. Daarna kunnen we eventuele vervolgstappen bespreken.