Berichten

Restschuld bij echtscheiding

De eigen woning is een belangrijk aandachtspunt bij een echtscheiding. Ondanks de aantrekkende woningmarkt staan nog altijd veel huizen “onder water”. Kortom, er is een restschuld bij echtscheiding. Blijft één van jullie in de woning wonen, dan zijn er belangrijke spelregels opgesteld door de fiscus. Ook bij verkoop zijn er echter belangrijke regels die jullie in acht moeten nemen. In dit artikel lees je meer hierover.

Hebben jullie gezamenlijk een eigen woning en gaan jullie scheiden, dan zijn er kortweg twee mogelijkheden. Of één van jullie blijft in de woning wonen of de woning wordt verkocht. In alle gevallen zijn er (fiscale) consequenties waarmee jullie rekening moeten houden. Verderop in dit artikel lees je de gevolgen wanneer één van jullie tijdelijk in de woning blijft wonen, want ook dan kijkt de Belastingdienst over jullie schouders mee.

  • Eén van jullie blijft in de woning wonen; is er een overwaarde dan moet de vertrekkende partner worden uitgekocht. Dat uitkopen kan met eigen geld (of bezittingen), maar ook met een verhoogde hypotheek. Is de hypotheek echter hoger dan de getaxeerde waarde van de woning, dan moet de vertrekkende partner zijn/haar deel van de onderwaarde aan de andere partner vergoeden. Belangrijk is dat – indien één van jullie de woning volledig in eigendom krijgt – de andere partner wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Met andere woorden, de vertrekkende partner kan niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele betalingsproblemen met betrekking tot de (voormalige) eigen woning. De eventuele overwaarde wordt door de fiscus aangemerkt als Eigenwoningreserve.
  • De woning wordt verkocht; is de woning meer waard dan het resterende hypotheekbedrag (overwaarde) dan moet dit worden verdeeld. Zijn jullie gehuwd in gemeenschap van goederen dan krijgen jullie beiden de helft van deze overwaarde. Deze overwaarde moet worden ingebracht in de hypotheek wanneer jij binnen drie jaar een nieuwe woning aankoopt. Is de woning echter minder waard dan de hypotheeksom dan staat jullie woning zogenaamd “onder water”. Hebben jullie een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie dan kan de restschuld door het NHG worden kwijtgescholden. Zonder NHG zullen jullie de restschuld moeten verrekenen op dezelfde manier als bij de verrekening van de overwaarde. De restschuld kan eventueel worden gefinancierd met een lening. Deze lening is dan gedurende 15 jaar in Box 1 aftrekbaar.

Ook is het mogelijk dat jullie woning wordt verkocht, maar dat dit niet lukt voordat de scheiding formeel is. In dergelijke gevallen blijft één van jullie zo lang in de woning wonen, maar blijven jullie beiden eigenaar. Wanneer de woning voor één van jullie niet meer als hoofdverblijf dient, dan is de rente voor de hypotheek niet langer aftrekbaar. Speciaal voor deze situatie is de Scheidingsregeling door de fiscus in het leven geroepen. Volgens deze regeling is de rente voor de voormalige eigen woning onder voorwaarden nog twee jaar aftrekbaar. Er ontstaat een complexe fiscale situatie die veel uitleg vergt.

Tijdens onze adviesgesprekken zullen we uitvoerig ingaan op de eigen woning. Vanzelfsprekend zullen we de verschillende scenario’s voor jullie in kaart brengen. Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact met ons op! We zijn je graag van dienst.