Berichten

Scheiden, wanneer vertel je het de kinderen?

Scheiden, wanneer vertel je het de kinderen? Een dilemma waar veel ouders mee worstelen. Ieder kind is anders en reageert op zijn/haar manier op jullie scheiding. Er zijn geen richtlijnen over wanneer en hoe jullie aan jullie kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. In dit artikel zullen we proberen enige achtergrondinformatie en handvatten te geven waar jullie wellicht je voordeel mee kunnen doen. Heb je vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Allereerst een aantal cijfers en feiten op een rij. Gemiddeld gezien zijn er jaarlijks ruim 30.000 kinderen betrokken bij een scheiding. Veel kinderen zijn tussen de 6 en 10 jaar oud wanneer hun ouders gaan scheiden. Een aantal – soms opmerkelijke – feiten op een rij:

  • Kinderen van gescheiden ouders gaan eerder samenwonen dan kinderen van gehuwde ouders. Dochters van gescheiden ouders gaan gemiddeld ruim 2,5 jaar eerder samenwonen dan dochters van gehuwde ouders. Bij de jongens is dit verschil minder groot, maar nog altijd ruim 1,5 jaar.
  • Kinderen van gescheiden ouders behalen gemiddeld lagere cijfers voor de CITO-toets dan kinderen van gehuwde ouders.
  • Kinderen die na de scheiding bij de vader wonen behalen hogere cijfers voor de CITO-toets dan kinderen die bij hun moeder wonen.
  • Eén op de vijf gescheiden vaders heeft geen contact meer met zijn kind(eren).
  • Eén op de zes kinderen jonger dan 21 jaar maakt een scheiding van zijn/haar ouders mee.

Wanneer vertel je het de kinderen? Helaas is er op die vraag geen eenduidig antwoord mogelijk. Belangrijk is dat jullie het er samen over eens zijn dat jullie gaan scheiden en dat jullie beiden de tijd hebben genomen om aan het idee te wennen. Een veel voorkomende valkuil is dat één van de beide ouders al uit de gezamenlijke woning is vertrokken alvorens de kinderen op de hoogte zijn gebracht van het voornemen van hun ouders om te gaan scheiden. In zo’n geval verliest het kind zijn/haar veilige omgeving.

Op de pagina “hoe vertel je het jullie kinderen” vind je nog meer handvatten om jullie kinderen op een goede manier te informeren over jullie scheiding. Daarnaast zijn er nog tal van websites waar je veel informatie kunt vinden over kinderen en de echtscheiding. Onderstaand vind je een overzicht van de belangrijkste websites.

Ouders-uit-elkaar; een website van de Raad voor de Rechtsbijstand, speciaal voor kinderen.

Nederlands Jeugdzorg Instituut; over de mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen.

SIRE; kinderen in een scheiding, treffende SIRE-campagne over de gevolgen van een scheiding voor kinderen.

 

Scheiden? Voorkom een vechtscheiding!

Je wilt scheiden, maar tegelijkertijd zie je de bui al hangen. Ruzie, verwijten, verdriet…met uiteindelijk een juridisch moddergevecht tot gevolg. Onnodig? Zeker! Lees wat jij kunt doen om een vechtscheiding te voorkomen en hoe wij jou daarbij kunnen helpen. Niet voor niets is scheidingsbemiddeling de laatste jaren sterk in opmars. Partners die willen scheiden begrijpen dat overleg vaak een beter resultaat heeft dan een bikkelharde strijd tussen (dure) advocaten. Een dergelijke strijd kent immers alleen maar verliezers.

Eén van de grootste ergernissen bij een scheiding en daarmee ook een belangrijke reden voor een vechtscheiding is het ontbreken van een “normale” communicatie tussen de partners. Brieven van advocaten die over en weer worden verzonden dragen niet bij aan constructief overleg. Natuurlijk, emoties als woede en onzekerheid kunnen elke vorm van overleg frustreren. Een scheidingsbemiddelaar onderkent deze emoties en zal deze bespreekbaar maken. Een belangrijk punt in de echtscheiding is de zogenaamde scheidingsmelding. Met andere woorden, hoe heb jij jouw partner verteld dat je wilt gaan scheiden. En, zeker zo belangrijk, hoe reageerde hij/zij daarop? Al ruziënd en verwijtend roepen dat je wilt scheiden is geen echte scheidingsmelding. Een goede scheidingsmelding is natuurlijk persoonlijk, ieder mens reageert anders op zo’n bericht. Wij zullen de scheidingsmelding altijd bespreken tijdens ons intakegesprek.

Een andere belangrijke oorzaak voor een vechtscheiding is tijd. Daarmee bedoelen we de tijd die nodig is om jullie scheiding te regelen. Hoe langer de procedure loopt, hoe groter de kans wordt op een vechtscheiding. Kiezen jullie ervoor om jullie scheiding via één of twee advocaten te laten verlopen, dan zal het waarschijnlijk veel langer duren voordat jullie scheiding geregeld is. De kans op conflicten wordt daarmee een stuk groter. Wij verzorgen jullie scheiding aan de hand van een duidelijk stappenplan. Zonder voorbij te gaan aan de emoties die bij een scheiding horen, verzorgen wij jullie scheiding binnen 4 tot 6 weken!

Het zal je niet verbazen dat geld, hoe ordinair het ook klinkt, ook een belangrijke reden is voor het uit de hand lopen van een scheidingsprocedure. De verdeling van jullie bezittingen (en schulden), maar ook de hoogte van de alimentatie kunnen de scheiding behoorlijk frustreren. Een onpartijdige, onafhankelijke deskundige kan dit voorkomen.

Natuurlijk zijn er nog veel meer redenen waarom scheidingen uitlopen op een juridisch gevecht. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de verdeling van de zorg- en opvoedtaken voor jullie kinderen. Wellicht dat we hier in één van de toekomstige berichten nog op terug komen.

Scheidingsbemiddeling is de manier om te voorkomen dat jullie scheiding uitloopt in een juridisch gevecht. Wil je weten wat wij voor jou/jullie kunnen betekenen? Of heb je vragen over jouw scheiding? Neem dan eens contact met ons op. We zijn je graag van dienst.