Berichten

Kinderalimentatie 2015, belangrijk nieuws!

Vandaag heeft de Hoge Raad een erg belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de vaststelling van de kinderalimentatie. De uitspraak kan zelfs tot gevolg hebben dat alle, na 1 januari 2013 vastgestelde kinderalimentaties, opnieuw moeten worden berekend.

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. In deze wet is de ‘alleenstaande ouderkop’ geïntroduceerd als onderdeel van het kindgebonden budget (KGB). De expertgroep die richtlijnen opstelt voor de berekening van de alimentatie heeft geadviseerd om het KGB in mindering te brengen op de kosten van de kinderen. In de praktijk betekende dit dat de alimentatieplichtige ouder veel minder of soms zelfs geen kinderalimentatie hoefde te betalen.

Door de uitspraak van de Hoge Raad vandaag ontstaat een geheel nieuwe situatie. De hoogte van het kindgebonden budget dient nu te worden meegeteld als inkomen bij de ouder die het kind verzorgt. Daardoor kan de kinderalimentatie fors stijgen. Een hogere kinderalimentatie betekent echter ook in sommige gevallen een verminderde draagkracht voor de partneralimentatie, waardoor deze naar beneden dient te worden bijgesteld. Door het verschil in de fiscale behandeling van kinder- en partneralimentatie, maar ook de duur van de alimentatieverplichting is het klakkeloos uitruilen van de alimentatie erg onverstandig.

Het is  daarom raadzaam te berekenen welke gevolgen deze uitspraak heeft voor jouw situatie. Aan de hand van een aantal door mij gemaakte proefberekeningen is het verschil in de te betalen/ontvangen alimentatie fors. Wil je weten welke gevolgen deze uitspraak voor jouw situatie heeft, neem dan contact met mij op. Dat kan telefonisch (085-4019127, lokaal tarief), per mail info@marcelnijveld.nl of per SMS/Whatsapp 06-21183390.