Berichten

Update 2 Kinderalimentatie 2015

Wijzigingen kinderalimentatie 2015, de 5 meest gestelde vragen.

De afgelopen weken hebben wij veel vragen gekregen over de aanstaande wijzigingen in de kinderalimentatie die per 1 januari aanstaande van kracht worden. In deze 2e update geven wij een antwoord op de vijf vragen die ons het meest gesteld zijn.

 

1. Moet ik in 2015 nog kinderalimentatie betalen?

Dat verschilt per situatie. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de behoefte en de draagkracht. De Wet Hervorming Kindregelingen zal met name invloed hebben op de behoefte van het kind, of de kinderen. Door de nieuwe wet ontvangt de verzorgende ouder  een Kindgebonden Budget en wellicht zelfs de zogenaamde Alleenstaande Ouderkop. Het advies is om deze beiden in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Daardoor kan het zijn dat deze behoefte volledig wordt gedekt door het KGB en de Alleenstaande Ouderkop. In dat geval zou er geen kinderalimentatie meer verschuldigd zijn.

 

2. Is de nieuwe wet reden voor een wijziging van de alimentatieafspraken?

Dat is helaas nog niet duidelijk. Zeker is dat er een groot aantal wijzigingsverzoeken gaan komen. Het is alleen niet duidelijk hoe de rechters om zullen gaan met de gewijzigde situatie. De wijzigingen in 2013 hadden ook een behoorlijke impact voor de alimentatieplichtige. Toch werd dit niet gezien als wijzigingsgrond. Voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde kunnen de wijzigingen behoorlijke financiële gevolgen hebben. Het is daarom raadzaam hier advies over in te winnen.

 

3. Hoeveel scheelt het mij netto als ik de kinderalimentatie niet meer kan aftrekken?

Wanneer de alimentatieplichtige meer dan € 416,00 per kwartaal aan kinderalimentatie betaalt, heeft hij/zij recht op een forfaitaire aftrek. Voor kinderen tot 21 jaar varieert dit bedrag tussen de € 205,00 en € 290,00 per kwartaal. Deze aftrek vervalt per 1 januari. Uitgaande van een gemiddelde forfaitaire aftrek van € 250,00 per kwartaal (€ 1.000,00 per jaar) zou het verschil netto ± € 30,00  per maand bedragen (afhankelijk van het tarief Inkomstenbelasting). Stel, een alimentatieplichtige betaalt voor zijn/haar twee kinderen € 150,00 per kind per maand, dan zou hij/zij vanaf 1 januari ± € 60,00 NETTO meer gaan betalen.

 

4. Betekent een lagere kinderalimentatie een hogere partneralimentatie?

Dat kan! Doordat er minder kinderalimentatie wordt betaald, ontstaat er meer ruimte voor partneralimentatie. Voor de betaler kan dit voordelig zijn, omdat partneralimentatie wél aftrekbaar is. Door de hogere partneralimentatie zou de ontvanger echter weer toeslagen mis kunnen lopen. Ook hier geldt dat de gevolgen per situatie verschillen.

 

5. Heeft co-ouderschap invloed op de hoogte van de kinderalimentatie?

Ja! Door co-ouderschap worden de zorg- en opvoedtaken meer verdeeld over de beide ouders. Co-ouderschap heeft echter meer gevolgen dan alleen maar een gewijzigde kinderalimentatie. Het is verstandig deze gevolgen vooraf duidelijk in beeld te brengen. Daarbij zijn er verschillende manieren waarop dit co-ouderschap kan worden vormgegeven. Voor meer informatie over co-ouderschap kun je onder andere terecht bij het Nibud en kun je vanzelfsprekend contact met ons opnemen!

UPDATE – Kinderalimentatie 2015

Update kinderalimentatie 2015

In ons vorige nieuwsbericht kon je al lezen dat er per 1 januari een forse verandering optreedt voor gescheiden ouders. Inmiddels wordt er meer duidelijk over de gevolgen van de nieuwe wet in de praktijk. In dit bericht lees je de huidige stand van zaken.

Zoals wij in ons vorige bericht al schreven, vervalt de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscale voordeel bij het betalen van kinderalimentatie. Onder de nieuwe wet, de Wet Hervorming Kindregelingen, wordt het kindgebonden budget (KGB) verhoogd en wordt de “alleenstaande ouderkop” ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat ouders die in aanmerking komen voor het kindgebonden budget ook in aanmerking komen voor deze “alleenstaande ouderkop” die maximaal € 3.050 (voor 2015) bedraagt. Overigens wordt ook de inkomensgrens voor het KGB verlaagd.

Bij de vaststelling van de alimentatie wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Tremanormen. Op grond van deze normen dient het volledige bedrag dat de verzorgende ouder ontvangt aan kindgebonden budget én de alleenstaande ouderkop in mindering te worden gebracht op de behoefte van het kind. Dit kan er toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. Er is dus geen reden meer om de niet-verzorgende ouder alimentatie te laten betalen.

Het eventueel vervallen van de kinderalimentatie kan betekenen dat er meer draagkracht is voor de partneralimentatie. Dat kan voor de verzorgende ouder interessant zijn omdat hij/zij door het wegvallen van de alleenstaande ouderkorting en het verlagen of vervallen van de kinderalimentatie een lager netto besteedbaar inkomen heeft. Door het vervallen van de fiscale aftrek voor kinderalimentatie kan de draagkracht van de betalende ouder echter ook verminderen, waardoor hij/zij mogelijk een reden heeft om verlaging van de  alimentatie te verzoeken.

Dat de nieuwe wet gevolgen heeft voor gescheiden ouders is duidelijk. Hoe die (financiële) gevolgen er in de praktijk uit gaan zien, verschilt per situatie. Het is verstandig om hier in een vroegtijdig stadium informatie over in te winnen. Vanzelfsprekend ben je daarvoor bij ons aan het juiste adres. Wij informeren je graag over de gevolgen van de nieuwe wet in de praktijk voor jou!

Kinderalimentatie vanaf 2015 niet meer aftrekbaar

Per 1 januari 2015 treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. De alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting én het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie komen te vervallen. Het kindgebonden budget wordt daarentegen verhoogd (bron www.lbio.nl). Wat betekent de wijziging in de praktijk?

De hoogte van de alimentatie wordt in eerste instantie bepaalt aan de hand van de zogenaamde behoefte. Daarnaast wordt gekeken of de alimentatieplichtige (degene die alimentatie moet betalen) voldoende draagkracht heeft om de alimentatie te kunnen betalen. Is de behoefte lager dan de draagkracht, dan zal de alimentatie niet meer bedragen dan deze behoefte. Andersom geldt ook dat wanneer de draagkracht lager is dan de behoefte, de alimentatie de draagkracht niet zal overstijgen.

Het kindgebonden budget dat ten behoeve van het kind wordt betaald, verlaagt de behoefte van het kind. De behoefte van het kind wordt dus per 1 januari 2015 voor een groter deel betaald uit dit kindgebonden budget. Het bedrag dat aan kinderalimentatie moet worden betaald  kan dus verminderen en in bepaalde gevallen zelfs volledig vervallen. Door de wijziging van het bedrag dat aan kinderalimentatie wordt betaald kan ook de partneralimentatie wijzigen. Immers, de partneralimentatie is mede-afhankelijk van de draagkracht en deze stijgt wellicht door de verlaagde kinderalimentatie. De draagkracht kan ook verminderen! Voor de alimentatieplichtige betekent de wetswijziging dat het verschil tussen de bruto en netto kinderalimentatie vervalt. Per saldo zal hij/zij meer gaan betalen. Daardoor daalt de draagkracht die mede bepalend is voor de hoogte van de partneralimentatie.

Kortom, de Wet Hervorming Kindregelingen kan verstrekkende financiële gevolgen hebben voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde (ontvanger). Of de fiscale wijzigingen worden gezien als reden om de alimentatie te wijzigen is op dit moment nog onduidelijk. Het is echter belangrijk om al tijdig met jouw ex-partner te bespreken hoe jullie met de wijzigingen om gaan. Vanzelfsprekend zijn wij je hierbij graag van dienst.