Berichten

Kinderalimentatie vanaf 2015 niet meer aftrekbaar

Per 1 januari 2015 treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. De alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting én het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie komen te vervallen. Het kindgebonden budget wordt daarentegen verhoogd (bron www.lbio.nl). Wat betekent de wijziging in de praktijk?

De hoogte van de alimentatie wordt in eerste instantie bepaalt aan de hand van de zogenaamde behoefte. Daarnaast wordt gekeken of de alimentatieplichtige (degene die alimentatie moet betalen) voldoende draagkracht heeft om de alimentatie te kunnen betalen. Is de behoefte lager dan de draagkracht, dan zal de alimentatie niet meer bedragen dan deze behoefte. Andersom geldt ook dat wanneer de draagkracht lager is dan de behoefte, de alimentatie de draagkracht niet zal overstijgen.

Het kindgebonden budget dat ten behoeve van het kind wordt betaald, verlaagt de behoefte van het kind. De behoefte van het kind wordt dus per 1 januari 2015 voor een groter deel betaald uit dit kindgebonden budget. Het bedrag dat aan kinderalimentatie moet worden betaald  kan dus verminderen en in bepaalde gevallen zelfs volledig vervallen. Door de wijziging van het bedrag dat aan kinderalimentatie wordt betaald kan ook de partneralimentatie wijzigen. Immers, de partneralimentatie is mede-afhankelijk van de draagkracht en deze stijgt wellicht door de verlaagde kinderalimentatie. De draagkracht kan ook verminderen! Voor de alimentatieplichtige betekent de wetswijziging dat het verschil tussen de bruto en netto kinderalimentatie vervalt. Per saldo zal hij/zij meer gaan betalen. Daardoor daalt de draagkracht die mede bepalend is voor de hoogte van de partneralimentatie.

Kortom, de Wet Hervorming Kindregelingen kan verstrekkende financiële gevolgen hebben voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde (ontvanger). Of de fiscale wijzigingen worden gezien als reden om de alimentatie te wijzigen is op dit moment nog onduidelijk. Het is echter belangrijk om al tijdig met jouw ex-partner te bespreken hoe jullie met de wijzigingen om gaan. Vanzelfsprekend zijn wij je hierbij graag van dienst.