Vermogen en scheiden. De vermogensverdeling bij scheiding is een belangrijk onderdeel van de procedure. Deze verdeling maakt deel uit van het convenant. Bezittingen en schulden worden, aan de hand van het zogenaamde huwelijksregime, verdeeld. Een hele klus, want ook hier kijkt de fiscus mee.

Wanneer jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan bestaat er mogelijk een gemeenschappelijk vermogen. Dit vermogen moet verdeeld worden. Ook binnen deze zogenaamde gemeenschap van goederen is het heel goed mogelijk dat jullie een privévermogen hebben, bijvoorbeeld omdat één van jullie een erfenis heeft ontvangen.

18014847_sAls jullie huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt, hebben jullie beiden een privévermogen. Ook dan kan er nog een – soms beperkte – gemeenschap bestaan. Misschien met er zelfs privévermogen verrekend worden, omdat één van jullie heeft meebetaald aan een gemeenschappelijk goed? Kortom, het verdelen van vermogen is van veel factoren afhankelijk en vereist de nodige (juridische) kennis.

De afspraken over de verdeling van jullie vermogen worden vastgelegd in het convenant. Het spreekt voor zich dat wij hier tijdens onze gesprekken veel aandacht aan besteden.

In de huidige economische situatie kan het echter ook zijn dat er in plaats van een gemeenschappelijk vermogen een schuld bestaat. Hierbij kun je denken aan een restschuld op jullie woning omdat de hypotheek hoger is dan de huidige verkoopwaarde, maar ook aan financieringen, een “roodstand” op jullie bankrekening, enzovoorts.